Милена Атанасова

Милена Атанасова е основател и управител на Wellness Masters Hub.

Тя е дипломиран филолог и психолог.

Вече 20 години Милена работи и специализира в сферата на комуникациите – междуличностна и организационна.

Милена вярва, че именно успешните взаимовръзки между хора и/или организации са нейният „пети елемент“ – не само по образование, но също по призвание.

Теорията и дългогодишната ù практика, базирана на постоянна комуникация с различни хора и организации доказват, че на дъното на всеки проблем (независимо дали личностен или организационен) стои липсата на добра комуникация. Именно затова тя се грижи за това всички да бъдат разбрани правилно като работи с клиенти и преподава активно в няколко области:

  • Лична, публична и корпоративна комуникация;
  • Създаване, налагане и управление на работодателска марка;
  • Създаване, изграждане и управление на организационна (корпоративна) култура;
  • Създаване, изграждане и развитие на меки умения (на принципите за адаптация, интеграция, етика, мотивация, адекватна комуникация, работа в екип, критично и аналитично мислене, позитивен подход, лидерство, управление на времето, управление на стреса, управление на конфликти, управление на промяната, управление на съпротивата, креативно мислене);
  • Протокол и етикет;
  • Личностно развитие и благоденствие;
  • Корпоративно развитие и благополучие;
  • Лидерство

Linkedin профил: https://www.linkedin.com/in/milena-atanassova-08785241