Галина Георгиева

Галина Георгиева е съосновател и управляващ партньор на Wellness Masters Hub.

Завършила Магистърска степен по Клинична и Консултативна Психология в СУ и специализира в областта на Когнитивно Поведенческата психотерапия.

Галина работи повече от 20 години във фармацевтичния сектор, в международна корпоративна среда. Ръководи отделите по Човешки Ресурси в България и няколко eвропейски държави. Част от кариерата си развива в Лондон като работи по проекти, свързани с управлението на хора и процеси. След 2016 г. ръководи екипи по продажби и придобива сериозни знания и опит, както в областта на Продажби и Маркетинг, така и в Лидерство на хора. Преминала е многобройни сертификационни обучения в областта на Психологическото профилиране и консултиране, Лидерство, Преговори, Ораторство и други.

Настоящата й работа, както и интересите й са в областта на психологията, мотивацията, лидерството и общото благополучие на личността.

Владее английски, полски език и френски език.