Росица Вартоник

Росица Вартоник е дипломиран финансов консултант. Завършила е „Икономика и мениджмънт” по съвместна програма на Стопански факултет на СУ и на факултет по икономически науки на Университет „Еразмус”, Ротердам, както и „Славянски филологии” в СУ “Климент Охридски”.


Росица Вартоник е изпълнителен директор и основател на фондация „Инициатива за финансова грамотност“. Реализира редица иновативни проекти, насочени към повишаване на финансовите знания и умения на различни обществени групи, от различни възрасти – включително работи за повишаването на финансовата грамотност в корпоративния сектор.


Росица Вартоник има над 20-годишен опит в областта на финансовата грамотност, публичните комуникации и стратегическото планиране. Отговаряла е за публичните комуникации, финансовите образователни програми, както и за потребителския информационен център на Комисията за финансов надзор (КФН). Професионалният й път започва в „Българска фондова борса – София“, след това е била съветник по финансово образование към проект „Регулации на капиталовите пазари“, финансиран от USAID.


Тя е член на Финансовия надзорен съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. Съветник по финансово образование и комуникации е на Асоциацията на българските застрахователи.

Има множество специализации в областта финансовата грамотност и участия като лектор в редица публични прояви в страната и чужбина.