Росен Рашков

Росен Рашков е професионален треньор по мениджърски умения и комуникация и ICF сертифициран коуч от Април 2016-та година.


На организационно ниво Росен работи чрез проектиране и доставка на екипен коучинг и tailor-made мениджърски обучения с интегриран коучинг подход. В последните 3 години през неговите тренинги и индивидуален коучинг са преминали хиляди участници от компании като Райфайзен, Yazaki, Каолин, Neoperl, Kaufland, Endava и др.


Като професионален коуч, Росен подкрепя развитието на ръководителите в организацията – oт планиране на стъпките за професионален растеж до поемането на пълна отговорност за реализацията им – както с придобиване на нови умения и знания, така и с работа по нагласите и поведенията, с които един лидер понякога сам застава на своя път..


Хобито на Росен също е свързано със страстта му към развитието – внушителна лична библиотека с над 1200 професионални заглавия на английски, български и руски.

Използвайки както класически, така и най-новите изследвания в света на мениджмънта, психологията и емоционалната интелигентност, Росен има възможност да създава индивидуални решения за своите клиенти при постигане на важните за тях резултати.


Неуморен изследовател, Росен до този момент има създадени над 15 собствени (или в съавторство) коучинг инструмента, модели и техники..

Росен вярва, че успехът на организацията е сбор от резултатите на нейните хора. Той вярва, че повишавайки нивото на личните умения на мениджърите чрез добавяне на нови знания към стойността на техния опит, ние създаваме основа за по-високи резултати СЕГА и в дългосрочен план.

И целта на Росен е:

 • да развие ключови управленски компетенции, в готова за употреба форма;
 • да предостави информация, техники и инструменти за ефективно справяне с ежедневните предизвикателства в съответната им компания;
 • да улесни споделянето на опит по време на обучението;
 • да даде възможност за поставяне на индивидуални цели в индивидуален план за развитие на мениджъра.

Росен би могъл да помогне с уебинари, уъркшопи, тренинги, персонален & екипен коучинг и лекторство на следните теми:

 • Лидерски роли и стилове;
 • Отговорност и отчетност за лидери;
 • Слепи петна и вземане на решения;
 • Управление на промените;
 • Предизвикателства пред делегирането;
 • Резултатно-ориентирана комуникация;
 • Ефективни срещи – виртуални и присъствени;
 • Умения за управление на изпълнението;
 • Мотивация за лидери и екипи;
 • Изграждане на екип – виртуален и/или присъствен;
 • Трансформиране на конфликтите;
 • Емоционално управление и други.

Росен вярва, че няма едно универсално решение и е готов да си партнира с вашата компания в създаване на уникални тренинг програми.