Общност

Екипът ни има компетенциите и капацитета да изготвя както индивидуални решения за лично благоденствие, така и цялостни програми за корпоративно благополучие. Имаме интегративен подход, тъй като вярваме, че посредством цялостно обследване и анализ можем да разберем по-добре къде и какви липси имаме – за да ги компенсираме и да живеем още по-пълноценно, балансирано и хармонично.  

Екипът ни приветства всички, които искат и могат да допринесат за това идеята Wellness Masters Hub да бъде една по-добра реалност и тази реалност да се случва във времето – освен самите създатели, също експертите, клиентите, партньорите… и приятелите ни. Кои са те? Да ги видим!

Създателите
Убедени сме, че и в момента усещате любовта, с която е измислена и създадена платформата Wellness Masters Hub. Вярваме, че ще ви хареса и ще се чувствате комфортно и уютно при нас…
А кои сме ние? Ние сме Милена Атанасова, Галина Георгиева и Свилена Стефанова. Ако не ни познавате, ще ни е приятно да се запознаем!