Нашите услуги и продукти

Екипът на Wellness Masters Hub Ви предоставя възможност за следните услуги:

  • Уелнес одит – включително регулярни замервания на мотивация, ангажираност на служителите, удовлетвореност и продуктивност;
  • Бизнес консултации по отношение на вътрешно-корпоративната комуникация – основен фактор за мотивацията, ангажираността и удовлетвореността на служителите;
  • Цялостни стратегии и програми за корпоративно благополучие (уелнес) – включващи дейности, практики, инициативи и обучения по различните направления на корпоративния уелнес, в които работим;
  • Корпоративни програми за индивидуална подкрепа на служителите в справянето им с работата и баланса работа/ личен живот;
  • Индивидуални или групови обучения, тренинги и семинари – онлайн, офлайн или смесени програми за обучение и развитие;
  • Обучителни програми в различните направления, по които работим – онлайн, офлайн или смесени програми;
  • Сертификационни курсове за мениджърски умения – целеполагане/  изпълнение;
  • Персонално отношение и индивидуална грижа за служителите – изготвяне на профили на служителите  и проследяване на тяхното здравословно състояние като допълнителна помощна информация към тази от годишните профилактични медицински прегледи – замервания за биометрични данни, стрес тестове и тестове за невропластичност плюс анализ, уелнес въпросници и др. в зависимост от необходимостите.
  • Методите, които използваме при разработването на нашите продукти са разнообразни, сред тях са: KPower метод за целеполагане; Неврографика като метод за изпълнение на поставените цели; Тестове, анализи и практики за невропластичност като средство за подобряване мозъчната дейност; Позитивна психотерапия като метод за по-добра адаптация, социализация и интеграция в среда; Австралийски цветни есенции като съпровождащо средство в много от процесите; различни комуникационни практики и игри за възрастни.
  • Благодарение на партньорството ни с МЦ „Качествен живот“ предлагаме също изследването „Жива капка кръв“ – за цялостен анализ на здравословното Ви състояние само на базата на една капка кръв;

Предлагаме също курсове и практики по ергономия и биомеханика в офисите.