Милена Манова

Милена Манова е психолог (СУ „Св. Климент Охридски“) и сертифициран практикуващ психотерапевт от 2000 г към WAPP (Световната асоциация по позитивна психотерапия) и ДППБ (Дружество по позитивна психотерапия в България). Преподавател и супервайзър по позитивна и детска психотерапия. Управител на Институт по позитивна психотерапия. Председател на БАТА (Българска асоциация по Транзакционен анализ).


Милена е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на книгата „Хиперактивното дете“/2010, 2012/, Креативна кутия „Бърза помощ за родители“, “Емоционални карти“, карти Позитум, Наръчник по Транзакционен анализ. Съавтор на „Защо все аз?“ – Терапевтични приказки за деца и родители, статии в научни издания. Най- новото й издание е интерактивната книга – игра „Усещам, мисля, разбирам…своето тяло“.


Лектор и водещ на семинари, участник в тв и радио предавания.


Носител на приз за принос в психотерапията на БАП за 2018 г.


Практикува индивидуална и групова форма на психотерапия в следните модалности:

  • Позитивна транскултурална психотерапия
  • Транзакционен анализ
  • EМDR психотерапия за травми, фобии и панически атаки
  • Игрова и детска гещалт психотерапия