Емилиян Крумов

Емилиян Крумов е клиничен и организационен психолог. Провежда индивидуални и групови психологични консултации, тренинги за личностно развитие и обучения за овладяване на личностни и социални умения. Консултира в посока справяне със стрес, професионално прегаряне и овладяване на панически състояния и личностни кризи.

 • Сертифициран обучител в сферата на здравното образование (репродуктивно здраве);
 • Сертифициран Neurolink мастър-практик за работа с Neuro-Agility Profile Assessment инструмента;
 • Сертифициран в Медиация и управление на конфликти;
 • Сертифициран коучинг практик.


Преподавател е в Магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива“, към Нов български университет (от 1999).


Завършва магистратура по психология в СУ “Св. Климент Охридски“ в София, със специализации по Клинична и консултативна психология и Трудова и организационна психология.


В последните години специализира както в консултирането на индивидуални клиенти (при стрес, панически състояния, личностни кризи и др.), така и в консултирането на екипи и мениджмънт на корпоративни организации, в развиването на креативни и емоционално интелигентни подходи за взимане на решения.


Друга негова добре разработена област е подпомагането на кариерното развитие и излизането на пазара на труда на млади хора.

Семинари / тренинги / уъркшоп игрови и интерактивни групови активности, присъствено и онлайн:

 • Развиващо емоциите и личността родителстване;
 • Справяне с различията между поколенията
 • Екипна съвместимост и взаимодействие
 • Емоционална интелигентност и баланс в отношенията с другите
 • Ефективно управление на конфликти
 • Ефективно лидерство и управление на хора
 • Корпоративни комуникации
 • Обучение в умения за консултиране