Елена Генова

Елена Генова е Оперативен координатор в Wellness Masters Hub.

Тя работи от 20 години във финансовия сектор и по-точно, в сферата на кредитирането и банковото дело. Елена стартира кариерата си с продажби на финансови продукти, на по-късен етап израства до ръководител на офис. От 2007 година влиза в банковия сектор, където развива своите умения за обслужване на клиенти.

Именно корпоративната среда подтиква Елена да търси баланс между работа и личния живот. Тя вярва, че за да се постигне този баланс е необходимо работодателите да се фокусират върху личното благополучие на своите служители, както и всеки човек да осъзнае нуждата от промяна и да започне да я приема.

Извън служебните си ангажименти, Елена е ангажирана с различни благотворителни или социални проекти, които са свързани с деца, хора в неравностойно положение, човешки права, екология и подобряване на средата за живот. Елена влиза в екипа на Wellness Masters Hub, защото вижда възможност да помага на хората да постигнат лично благоденствие и корпоративно благополучие чрез организация, която може да идентифицира точно индивидуалните потребности като предостави адекватни, необикновени, но пък работещи решения.