Евгени Митев

Евгени Митев е бизнес консултант по маркетинг и реклама с богат опит в организирането и воденето на обучения за лидерско и мениджърско развитие.


Магистър по Философия от Софийски Университет, специализира докторска степен по стилистика на рекламната комуникация и след 2015 г. се посвещава на социално отговорна кауза и създава
фондация „Синергиа“ в подкрепа на хора със зрителни увреждания.


Евгени специализира в лидерска програма по социално предприемачество във Виена като стипендиант на мрежата Ashoka. Реализирал е разнообразни инициативи и проекти, включително
ексклузивни събития „на тъмно“, тактилни разходки SightFeeling в градска среда без участието на зрението, както и на вътрешно фирмени обучения за насърчаване на екипността и мотивацията.
Основател е на платформата за разказвачество Storytelling.bg, предлагаща консултации, събития, лекции и курсове за обучение, които обхващат изкуството на разказването на истории и тяхното
приложение в личния и професионалния живот.


Семинари/ уъркшопи/ тренинги/ игрови и др. интерактивни групови занимания онлайн и офлайн:
– Outdoor формат “Street wisdom”: достъпен метод за решаване на проблеми, намиране на отговори и черпене на вдъхновение от
ежедневната градска среда чрез интуитивна разходка.
– Outdoor формат “WALKABOUT”: Нов подход за провеждане на бизнес срещи „в крачка“ (walkshop), които провокират синхрон между движението на тялото и движението на мисълта и интегрират в себе си утвърдени практики като MBWA – Management by Wandering Around.
– Indoor формат “Office wisdom”: Приложение на формата “Street wisdom” в условията на офис пространствата и осмислянето на
малките детайли, които ни заобикалят в контекста на бизнес компетенции като – умение за формулиране на добри въпроси,
умения за забелязване, диференциране на вътрешни роли по модела на Уолт Дисни – мечатател, критик и реалист и др.
– Indoor формат „На тъмно“: Провеждане на групов обучителен процес за сплотяване на екипи и устойчивост (resilience),
подобряване на комуникативните умения и делегирането в условия на пълна тъмнина и незивестност. Развитие на умения за
справяне с внезапни ситуации и влошавания.
– Хибриден формат (indoor / outdoor) “Business storytelling”: Работа върху уменията за работа с истории (какво) и представянето им
(КАК), имения за презентиране, умения за импровизация „от нулата“, прилагане на театрално-игрови подходи за развитие на
спонтанността и интелигентните емоции.