Ани Хира

Ани Хира е бизнес консултант по човешко развитие.


Тя е сертифициран НЛП Мастър Практик и НЛП Коуч, Дейл Карнеги треньор и участник в програмите им за развитие.


Ани също е доброволец и ментор в програми на:
ABLE Mentor, Pitch Bootcamp, 9 Academy, Bulgarian
Centre of Women in Technology, EMPROVE.


Ани вярва в силата на човешкия потенциал и от 20-
годишния си опит знае, че успехът е резултат от
развитие на индивидуалните силни страни и
пълноценно реализиране и развитие на талантите
на личността, които водят до изграждане на
успешен екип и организация.


Работи за изграждане на Human2Human модел на
работа и се фокусира върху създаването на среда,
която подкрепя както развитие на бизнеса, така и
личностното развитие. Тя е основава «ХЮГА БГ
ЕООД» през 2018 г., а дотогава кариерата и се
развива в HP, където придобива опит как да ползва
и създава процеси, свързани с управление на хора,
целеполагане, управление на представянето,
удовлетвореност на служителите и клиентите,
изграждане на успешна култура услуги, както и
възможност за професионално и личностно
развитие.